Wskazówki dla Autorów

      Artykuły do publikacji w dowolnym formacie, rysunki, skany i fotografie w osobnym pliku, należy wysyłać na adres redakcji:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

      Artykuł powinien zawierać streszczenie w języku polskim, tytuł i streszczenie w języku angielskim. Przesyłając artykuł należy podać dane o Autorze: imię i nazwisko, stopień lub tytuł naukowy, miejsce pracy, adres poczty elektronicznej. Cytaty w artykule powinny być ujęte w cudzysłów. Przypisy bibliograficzne powinny być zamieszczone bezpośrednio w tekście. Za pierwszym razem należy podać  imię i nazwisko autora cytowanej publikacji, a w kolejnym już tylko nazwisko oraz rok wydania i, po dwukropku, numer strony cytowanej publikacji, np.: (Jan Kowalski, 2000: 45), (Kowalski, 2000: 45). Przytaczając dwie publikacje tego samego autora wydane w tym samym roku, należy dodać po roku wydania kolejne litery alfabetu, np.: (Kowalski, 2000a; Kowalski, 2000b). Przy cytowaniu pracy dwóch lub trzech autorów należy podać nazwiska wszystkich autorów. Przy cytowaniu pracy, która ma więcej niż trzech autorów, bezpośrednio w tekście należy podać tylko nazwisko pierwszego autora  i dodać "i in.", natomiast w bibliografii należy wymienić wszystkich autorów. Przy powoływaniu się na kilka prac różnych autorów, należy podać ich nazwiska w kolejności alfabetycznej, oddzielając średnikami kolejne publikacje.

      Na końcu artykułu należy podać literaturę źródłową w kolejności alfabetycznej, bez numeracji, według wzoru:
artykuł: Kowalski J.: 2007, Rola zadań tekstowych w nauczaniu matematyki, Współczesne problemy nauczania matematyki nr 6, s. 23–35.
książka: Kowalski J.: 2007,
Problemy nauczania matematyki, Wydawnictwo Naukowe, Bielsko-Biała.
artykuł w pracy zbiorowej: Kowalski J.: 2007, Rola komputerów w nauczaniu matematyki,  w: Kowalski J. (red.), Problemy nauczania matematyki, Wydawnictwo
Naukowe, Bielsko-Biała.
artykuł ze strony internetowej:
Kowalski J., Pułapki edukacyjne w nauczaniu matematyki, http://www.edumatdz.org.pl, dostęp: 06.11.2016.

      Wraz z artykułem należy przesłać oświadczenie, że artykuł jest oryginalny, nie narusza praw osób trzecich i nie podlega żadnemu innemu postępowaniu wydawniczemu. Aby przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” oraz „guest authorship" prosimy o zamieszczenie w oświadczeniu deklaracji dotyczącej wkładu innych osób lub instytucji w powstawanie publikacji.