Redaktor Naczelny

Monika Czajkowska – Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa

Komitet Redakcyjny

Jolanta Biernat Redaktor tematyczny

Magdalena Chrapek Redaktor statystyczny

Katarzyna Zioła-Zemczak Redaktor językowy

Paweł Kąkol prowadzenie strony internetowej