Matematyczna Edukacja Dzieci nr 1

Beata Bugajska-Jaszczołt – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Edyta Juskowiak – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Henryk Kąkol – Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Małgorzata Makiewicz – Uniwersytet Szczeciński
Mirosława Sajka – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Matematyczna Edukacja Dzieci nr 2

Beata Bugajska-Jaszczołt – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Małgorzata Makiewicz – Uniwersytet Szczeciński
Barbara Nawolska – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Jana Prhonska Technicka Univerzita v Liberci
Tadeusz Ratusiński – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Zbigniew Semadeni Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Matematyczna Edukacja Dzieci nr 3

Beata Bugajska-Jaszczołt Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Mirosław Dąbrowski Uniwersytet Warszawski
Stanisław Domoradzki Uniwersytet Rzeszowski
Edyta Gruszczyk-Kolczyńska Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Henryk Kąkol  Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Elżbieta Marek Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Matematyczna Edukacja Dzieci nr 4