Matematyczna Edukacja Dzieci

      Czasopismo „Matematyczna Edukacja Dzieci, Czasopismo dla nauczycieli i rodziców" jest  czasopismem naukowym skierowanym  do wszystkich osób, którym zależy na edukacji matematycznej, a w szczególności nauczycieli przedszkoli, nauczycieli klas 1-3 szkoły podstawowej, nauczycieli matematyki, studentów pedagogiki lub matematyki specjalizacji nauczycielskiej, a także rodziców.

 

Nr 1 (2016)

Spis treści

ARTYKUŁY

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
O kryzysie edukacji matematycznej dzieci. Rozpaczliwe wołanie o działania naprawcze 

Helena Siwek
Rola zabaw i zadań tekstowych w kształceniu matematycznym dzieci                   

Gustaw Treliński
Matematyzowanie jako składowa kompetencji matematycznej

Marta Mączka
Pierwsze spotkania uczniów z geometrią - jak to robią Japończycy?

RELACJE Z BADAŃ

Monika Czajkowska
Umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych przez trzecioklasistów
w  świetle badania Omnibus

Z PRAKTYKI

Ewa Bartel, Małgorzata Niestój, Ewa Banach
Rozwijanie uzdolnień matematycznych u dzieci w pierwszym roku nauki szkolnej
w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie