Matematyczna Edukacja Dzieci

      Czasopismo „Matematyczna Edukacja Dzieci, Czasopismo dla nauczycieli i rodziców" jest  czasopismem naukowym skierowanym  do wszystkich osób, którym zależy na edukacji matematycznej, a w szczególności nauczycieli przedszkoli, nauczycieli klas 1-3 szkoły podstawowej, nauczycieli matematyki, studentów pedagogiki lub matematyki specjalizacji nauczycielskiej, a także rodziców.
      Poniżej spis treści aktualnego numeru. Wszystkie artykuły z aktualnego numeru i poprzednich w formacie pdf. znajdują się w zakładce ARCHIWUM.

 

Nr 2 (2017)

Spis treści

ARTYKUŁY

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
‚Ćwierć wieku modernizacji nauczania matematyki. Pedagogiczna analiza sposobów i konsekwencji wprowadzania idei nowej matematyki do edukacji matematycznej dzieci


Adam Płocki
Kostka sześcienna w matematycznej edukacji dzieci

                 
POLEMIKI I DYSKUSJE

Agnieszka Demby
Merytoryczne przygotowanie nauczyciela matematyki. Co to znaczy?

RELACJE Z BADAŃ

Grzegorz Kowalczyk
Wybrane przykłady trudności w uczeniu się matematyki na początku klasy czwartej z perspektywy nauczyciela

Z PRAKTYKI

Katarzyna Stefańska
Rozwijanie umiejętności matematycznych u dzieciw wieku przedszkolnym